دانشکده فنی و حرفه‌اي سما بندرعباس

تقویم دانشگاهي

تقویم دانشگاهي نيمسال دوم 93 - 92

زمان بندي انتخاب واحد اينترنتي از ساعت 00:01  بامداد تا ساعت 23:59

92/11/12    و    92/11/13

***** رشته  الکتروتکنيک - برق صنعتي

****** رشته  الکترونيک (کارشناسي)


92/11/19

*** رشته کارهاي عمومي ساختمان

******رشته ساختمان‌هاي بتني

******رشته معماري (ناپيوسته)

****** رشته  عمران (کارشناسي)

92/11/14    و    92/11/15

***** رشته نقشه کشي معماري

 


92/11/20

******رشته کامپيوتر(پيوسته وناپيوسته)

********رشته طراحي و دوخت

****** رشته  مديريت ICT (کارشناسي)

92/11/16    و    92/11/17

***** رشته علمي کاربردي حسابداري

****** رشته حسابداري (ناپيوسته )


انتخاب واحد با تاخیر (اینترنتی)

92/11/21**

***** رشته  الکتروتکنيک - برق صنعتي

****** رشته  الکترونيک (کارشناسي)

92/11/26

***** رشته نقشه کشي معماري

**** رشته کارهاي عمومي ساختمان


92/11/22 و    92/11/23

***** رشته علمي کاربردي حسابداري

***** رشته حسابداري (ناپيوسته )

****** رشته عمران (کارشناسي)

92/11/27

******رشته کامپيوتر(پيوسته وناپيوسته)

********رشته طراحي و دوخت

****** رشته  مديريت ICT (کارشناسي)

********رشته معماري (ناپيوسته)

*********رشته ساختمان‌هاي بتني

حذف و اضافه (اینترنتی)

92/12/03

***** رشته  الکتروتکنيک - برق صنعتي

****** رشته  الکترونيک (کارشناسي)

92/12/06

**** رشته کارهاي عمومي ساختمان

******رشته ساختمان‌هاي بتني

******رشته معماري (ناپيوسته)

92/12/04

******رشته کامپيوتر(پيوسته وناپيوسته)

********رشته طراحي و دوخت

****** رشته  مديريت ICT (کارشناسي)


92/12/07

***** رشته علمي کاربردي حسابداري

***** رشته حسابداري (ناپيوسته )


92/12/05

***** رشته نقشه کشي معماري

***** رشته عمران (کارشناسي)

 

شروع و پايان کلاس ها
******************** 92/11/20لغايت **** 93/03/23

حذف اضطراری
******************** 93/02/21       لغايت *** 93/02/26(پايان مهلت حذف درس)
شروع و پايان امتحانات
******************** 93/03/25       لغايت *** 93/04/12
آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 16 بهمن 1392 ساعت 04:15
 

تقویم دانشگاهي

پذيرش دانشجو، بدون کنکور

پنجمين جشنواره صحيفه سجاديه

سامانه دانشجوئی

تقویم فارسی

 
یکشنبه
1393
فروردین
31
 

معاونت دانشجويي و فرهنگي

CDMT_ENABLE_SCRIPTEGRATOR

1