دانشکده فنی و حرفه‌اي سما بندرعباس

تقویم دانشگاهي

تقويم دانشگاهي نيمسال اول 93

شروع کلاسها :یکشنبه 23/06/93

خاتمه کلاس ها چهارشنبه10/10/93

شروع امتحانات : 13/10/93

پایان امتحانات 25/10/93تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
انتخاب واحد رأس ساعت 24 جمعه 18 بهمن 1393 آغاز خواهد شد انتخاب واحد تنها بصورت اینترنتی انجام می گیرد و دانشجویان بایستی نسبت به رفع مشکلات مالی خود اعم از شهریه و صندوق رفاه قبل از انتخاب واحد اقدام نمایند.
روز

تاریخ

ورودی

جنسیت


شنبه

1393/11/18

91 و ماقبل
رشته الکتروتکنیک- برق صنعتی
رشته علمی کاربردی حسابداری
رشته حسابداری
رشته طراحی و دوخت

مختلط


یکشنبه

1393/11/19

91 و ماقبل
رشته نرم افزار کامپیوتر
رشته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
رشته نقشه کشی معماری- معماری
رشته معماری
رشته ساختمان های بتنی
رشته کارهای عمومی ساختمان

برادران


دوشنبه

1393/11/20

92
رشته الکتروتکنیک- برق صنعتی
رشته توزیع برق

مختلط


سه شنبه

1393/11/21

92
رشته علمی کاربردی حسابداری
رشته کارشناسی الکترونیک
رشته کاشناسی عمران- عمران
رشته کارشناسی Ict


چهارشنبه

1393/11/22

92
رشته نرم افزار کامپیوتر
رشته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
رشته حسابداری
رشته طراحی و دوخت

مختلط


پنجشنبه

1393/11/23

92
رشته کارهای عمومی ساختمان
رشته ساختمان های بتنی
رشته نقشه کشی معماری- معماری
رشته معماری

مختلط


جمعه و شنبه

1393/11/24
1393/11/25

93
رشته علمی کاربردی حسابداری
رشته حسابداری
رشته طراحی و دوخت


یکشنبه

1393/11/26

93
رشته الکتروتکنیک برق صنعتی
رشته توزیع برق
رشته ابزار دقیق

مختلط


دوشنبه

1393/11/27

93
رشته نقشه کشی معماری- معماری
رشته معماری
رشته کارشناسی الکترونیک
رشته کارشناسی عمران- عمران
رشته کارشناسی Ict

مختلط


سه شنبه

1393/11/28

93
رشته نرم افزار کامپیوتر
رشته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
رشته ساختمان های بتنی
رشته کارهای عمومی ساختمان


شروع کلاسها:  دوشنبه 93/12/02


حذف و اضافه و انتخاب واحد با تأخیر (آخرین فرصت انتخاب واحد)


شنبه

1393/12/02

91 و ماقبل
رشته الکتروتکنیک- برق صنعتی
رشته علمی کاربردی حسابداری
رشته حسابداری
رشته طراحی و دوخت


یکشنبه

1393/12/03

91 و ماقبل
رشته نرم افزار کامپیوتر
رشته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
رشته نقشه کشی معماری- معماری
رشته معماری
رشته ساختمان های بتنی
رشته کارهای عمومی ساختمان


دوشنبه

1393/12/04

92
رشته الکتروتکنیک- برق صنعتی
رشته توزیع برق


سه شنبه

1393/12/05

92
رشته علمی کاربردی حسابداری
رشته کارشناسی الکترونیک
رشته کاشناسی عمران- عمران
رشته کارشناسی Ict


چهارشنبه

1393/12/06

92
رشته نرم افزار کامپیوتر
رشته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
رشته حسابداری
رشته طراحی و دوخت


پنجشنبه

1393/12/07

92
رشته کارهای عمومی ساختمان
رشته ساختمان های بتنی
رشته نقشه کشی معماری- معماری
رشته معماری


جمعه و شنبه

1393/12/08
1393/12/09

93
رشته علمی کاربردی حسابداری
رشته حسابداری
رشته طراحی و دوخت


یکشنبه

1393/12/10

93
رشته الکتروتکنیک برق صنعتی
رشته توزیع برق
رشته ابزار دقیق


دوشنبه

1393/12/11

93
رشته نقشه کشی معماری- معماری
رشته معماری
رشته کارشناسی الکترونیک
رشته کارشناسی عمران- عمران
رشته کارشناسی Ict


سه شنبه

1393/12/12

93
رشته نرم افزار کامپیوتر
رشته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
رشته ساختمان های بتنی
رشته کارهای عمومی ساختمان


خاتمه کلاس ها- چهارشنبه 94/4/18


شروع امتحانات:94/04/19
پایان امتحانات:94/05/01آخرین بروز رسانی در شنبه, 15 آذر 1393 ساعت 06:08
 

تقویم دانشگاهي

سامانه دانشجوئی

تقویم فارسی

 
پنجشنبه
1393
آذر
27
 

معاونت دانشجويي و فرهنگي

CDMT_ENABLE_SCRIPTEGRATOR

1