دانشکده فنی و حرفه‌اي سما بندرعباس

تقویم دانشگاهي

تقويم دانشگاهي نيمسال اول 93
انتخاب واحد اينترنتي

روز

تاریخ

ورودی

جنسیت

شنبه

15/06/93

89  و 90 و ما قبل

مختلط

یکشنبه

16/06/93

ورودی : 91

رشته الکتروتکنیک (کاردانی) -

رشته الکترونیک (کارشناسی)

برادران

دوشنبه

17/06/93

ورودی : 91

رشته حسابداری(پیوسته و ناپیوسته)

رشته کامپیوتر (پیوسته و ناپیوسته)

رشته کارشناسی ICT

مختلط

سه شنبه

18/06/93

ورودی : 91

رشته کارهای عمومی ساختمان

رشته ساختمانهای بتنی

رشته معماری (پيوسته و ناپیوسته)

رشته کارشناسی عمران- عمران

رشته طراحی دوخت

مختلط

چهارشنبه

19/06/93

ورودی : 92

رشته الکتروتکنیک (کاردانی) -

رشته الکترونیک (کارشناسی)

مختلط

پنج شنبه

20/06/93

ورودی : 92

رشته علمی کاربردی حسابداری

رشته کامپیوتر (پیوسته و ناپیوسته)

مختلط

جمعه و شنبه

21/06/93

22/06/93

ورودی : 92

رشته حسابداری

رشته کارشناسی ICT

رشته کارهای عمومی ساختمان

رشته ساختمانهای بتنی

رشته معماری (پيوسته و ناپیوسته)

رشته کارشناسی عمران- عمران

رشته طراحی دوخت

مختلط

شروع کلاسها :یکشنبه 23/06/93

حذف و اضافه (آخرین فرصت انتخاب واحد)

شنبه

05/07/93

89  و 90 و ما قبل

مختلط

یکشنبه

06/07/93

ورودی : 91

رشته الکتروتکنیک (کاردانی) -

رشته الکترونیک (کارشناسی)

مختلط

دو شنبه

07/07/93

ورودی : 91

رشته حسابداری(پیوسته و ناپیوسته)

رشته کامپیوتر (پیوسته و ناپیوسته)

رشته کارشناسی ICT

مختلط

سه شنبه

08/07/93

ورودی : 91

رشته کارهای عمومی ساختمان

رشته ساختمانهای بتنی

رشته معماری (پيوسته و ناپیوسته)

رشته کارشناسی عمران- عمران

رشته طراحی دوخت

مختلط

چهارشنبه

09/07/93

ورودی : 92

رشته برق صنعتي (کاردانی)

رشته توزيع برق و ابزار دقيق

رشته الکترونیک (کارشناسی)

مختلط

پنج شنبه

10/07/93

ورودی : 92

رشته علمی کاربردی حسابداری

رشته کامپیوتر (پیوسته و ناپیوسته)

مختلط

جمعه و شنبه

11/07/93

12/07/93

ورودی : 92

رشته کارهای عمومی ساختمان

رشته حسابداری

رشته کارشناسی ICT

رشته ساختمانهای بتنی

رشته معماری (پيوسته و ناپیوسته)

رشته کارشناسی عمران- عمران

رشته طراحی دوخت

مختلط

خاتمه کلاس ها چهارشنبه10/10/93

شروع امتحانات : 13/10/93

پایان امتحانات 25/10/93


آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 02 مهر 1393 ساعت 10:06
 

تقویم دانشگاهي

سامانه دانشجوئی

تقویم فارسی

 
شنبه
1393
آبان
3
 

معاونت دانشجويي و فرهنگي

CDMT_ENABLE_SCRIPTEGRATOR

1